Produkt

Informacja

Najceniejszym produktem naszych czasów jest informacja

Sama w sobie może być jedynie przekazem treści, ale w naszym kręgu zainteresowań (lub w naszej branży), informacja to kluczowy element budzenia świadomości.

Informacje przekazywane przez nasze czujniki wpływają na zmniejszenie niepewności, a my wolimy mówić, że po prostu budzimy świadomość.

Nasz produkt to informacja - produkujemy informację środowiskową

Nasza platforma jest zbudowana na standardach komunikacji, które pozwalają na budowanie sieci IoT (internet rzeczy).

Pomiar

Sensor środowiskowy w standardzie pm 2,5 i pm 10 zaawansowana technologia rodem z NASA.

Komunikacja

Lora - używając pełnej nazwy, LoRaWAN jest specyfikacją energooszczędnej sieci o dużym zasięgu (LPWAN), w której z założenia będą pracowały głównie urządzenia zasilane bateryjnie.

Jako taka doskonale wpisuje się w potrzeby IoT. Architektura sieci LoRaWAN bazuje na topologii gwiazdy, w której bramki są transparentnymi pomostami zapewniającymi transmisję pomiędzy urządzeniami brzegowymi a serwerem centralnym.

Bramki są dołączone do serwera za pomocą standardowych połączeń IP, natomiast urządzenia brzegowe wykorzystują do łączenia się z jedną lub wieloma bramkami technikę rozproszonego widma, z różną prędkością transmisji.

Komunikacja z punktami brzegowymi może być dwukierunkowa, co umożliwia nie tylko odbierania komunikatów, ale również kontrolowanie przesyłających je urządzeń lub aktualizowanie ich oprogramowania.

Co ciekawe, prędkość transmisji jest zmieniana zależnie od długości komunikatu (technika ADR, Adaptive Data Rate) i mieści się w zakresie 0,3…50 kbps.

Master

Master - czyli ja tu rządzę, zbiera dane przesłane z czujników, przekazuje zgromadzone informacje na serwer przy jednoczesnej diagnostyce sensorów.

Analiza

Urządzenie analizuje zebrane dane, a efektem wyjściowym są: raporty, sytuacja bieżąca, predykcja oraz prawdopodobne źródła zanieczyszczeń: komunikacyjne, środowiskowe, przemysłowe (przybliżona lokalizacja źródła).

Platforma

Pełna wizualizacja zgromadzonych i analizowanych danych. Dostęp do raportów w zależności od poziomu uprawnień użytkownika.